Διακοσμιτικά Κοτόπουλα (Bantams)

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία διασκομητικών κοτόπουλων.
Παρακάτω βλέπετε κάποια ενδεικτικά είδη:

Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Yokohama
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
White Silkie
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Wyandotte
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Sebright Silver
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Sebright Golden
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Plymouth Rock
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Polish
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Rosecomb
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Phoenix
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Marans
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Sussex
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Jersey
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Faverolle
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Cochin Barred
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Brown Silkie
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Brahma
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Braechel
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Buff Orighton
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Black Silkie
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Araucana
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Golden Polish
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Lakenvelder
 
Διακοσμιτικό Κοτόπουλο
Yellow Polish