Πάπιες


Το εκτροφείο μας διαθέτει πάπιες κρεατοπαραγωγής σε μεγάλες ποσότητες σε δύο περιόδους :

1η περίοδος: Από τέλος Φεβρουαρίου έως και 15 Ιουνίου.
2η περίοδος: Από 15 Αυγούστου έως και τέλος Οκτωβρίου.

Διατίθενται για λιανική και χονδρική πώληση.

Πάπια Πεκίνου
Πάπια
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Πάπια