Φραγκολίνος

Ανήκει στην οικογένεια των Φασιανιδών. Η αναγνώριση του αρσενικού από το θηλυκό πουλί είναι πολύ εύκολη μια και το είδος εμφανίζει φυλετικό διμορφισμό. Τα αρσενικά άτομα έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τα θηλυκά. Τα αρσενικά ανώριμα μετά την ηλικία των 5-7 μηνών ξεπερνούν σε μέγεθος και βάρος τα θηλυκά ώριμα. Το είδος το συναντάμε από το επίπεδο της θάλασσας έως το υψόμετρο των 750 μέτρων, σε παραποτάμιες κοιλάδες, αρδευόμενες εκτάσεις και σε γεωργικές καλλιέργειες.
Το ζευγάρωμα αρχίζει τον Ιανουάριο. Γεννά 6 με 12 αυγά στα μέσα του Μαρτίου, τα οποία τα επωάζει το θηλυκό για 18-20 μέρες. Στη ανατροφή των νεοσσών συμβάλουν όμως και οι δύο γονείς. Το θηλυκό μπορεί να γεννήσει για δεύτερη φορά ακόμα και μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Κατά την περίοδο του ζευγαρώματος το αρσενικό επιλέγει ένα ψηλό σημείο όπου ανεβαίνει για να κελαηδήσει ή καλύτερα για να οριοθετήσει την περιοχή του, την οποία υπερασπίζεται για να μπορέσει πρώτα να ζευγαρώσει με ένα θηλυκό και έπειτα για να αναθρέψει τους νεοσσούς του.

Μαύρος Φραγκολίνος
(Black Frangolin)
Μαύρος Φραγκολίνος