Χήνες


Το εκτροφείο μας διαθέτει χήνες κρεατοπαραγωγής σε μεγάλες ποσότητες από τέλος Φεβρουαρίου έως και 15 Ιουνίου.
Διατίθενται για λιανική και χονδρική πώληση.

Λευκή Χήνα
Χήνα
Γκρίζα Χήνα
Χήνα