Γαλοπούλες

Οι γαλοπούλες είναι πουλιά του γένους Μελεαγρίς (Meleagris). Το είδος Μ. gallopavo, γνωστό και ως άγρια γαλοπούλα είναι αυτόχθονο και είναι το βαρύτερο μέλος των ορνιθόμορφων, με φυσιολογικό βάρος μέχρι 11 κιλά. Από αυτό το είδος προέρχεται η οικόσιτη γαλοπούλα, της οποίας η εξημέρωση έγινε πριν περίπου 2.000 χρόνια στο κεντρικό Μεξικό. Το άλλο υπάρχον είδος είναι η Meleagris ocellata η οποία ζει στη χερσόνησο Γιουκατάν.

Οι γαλοπούλες ταξινομικά ανήκουν στην τάξη ορνιθόμορφα και την οικογένεια φασιανίδες.
Τα αρσενικά και των δύο ειδών έχουν μια σαρκώδη προεξοχή που κρέμεται από την κορυφή του ράμφους, η οποία αποκαλείται λειρί. Είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα πτηνά της τάξης τους. Όπως και στα υπόλοιπα ορνιθόμορφα, τα αρσενικά είναι μεγαλύτερα και πιο πολύχρωμα από τα θηλυκά, εμφανίζουν δηλαδή σεξουαλικό διμορφισμό.
Τα είδη γαλοπούλας που διαθέτουμε είναι τα εξής :

Λευκή Γαλοπούλα
(κρεατοπαραγωγής)

Λευκή Γαλοπούλα

Μαύρη Γαλοπούλα
(κρεατοπαραγωγής)

Μαύρη Γαλοπούλα

Κόκκινη Γαλοπούλα

Κόκκινη Γαλοπούλα

Palm Royal

Palm Royal Γαλοπούλα